Proces tvorby marketingovej stratégie

1. Úvodná analýza

Čo tvorí jadro vášho biznisu? Kto je váš zákazník? 

Aká je pridaná hodnota vášho podnikania?

Spoločne absolvujeme sériu stretnutí, na ktorých si odpovieme aj na tieto otázky. Naladíme sa na rovnakú vlnu, urobíme analýzu vášho podnikania, prejdeme si vaše ciele či víziu.

2. Definovanie cieľov

Úspešná marketingová stratégia začína nastavením relevantných merateľných cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI).

Merateľné ciele sú SMART – Špecifické, Merateľné, Akceptovateľné (dosiahnuteľné), Reálne (uskutočniteľné) a Termínované (časovo ohraničené).

3. Tvorba komunikačnej stratégie

Tvorba komunikačnej stratégie spočíva v detailnejšom spoznaní vášho zákazníka a vo vytvorení person.

Na základe toho si určíme archetyp, ktorý bližšie charakterizuje osobnosť vašej značky, jej tone-of-voice, či emóciu alebo spôsob komunikácie.

Komunikačná stratégia predstavuje jednotlivé nástroje, obsah, ktorým ich budeme plniť a frekvenciu ich používania. Jej výstupom je harmonogram komunikácie.

4. Spoločný workshop

Na spoločnom workshope si prejdeme navrhnutú stratégiu a vysvetlíme si jej jednotlivé súčasti.

Krok za krokom doladíme detaily, ujasníme si postupy, časový harmonogram a pripravíme sa na realizáciu.

5. Implementácia a realizácia

Pomôžeme vám nastaviť reporting a sledovať napĺňanie definovaných cieľov.

Proces tvorby brandingu a grafického dizajnu

1. Brand CORE

Brand CORE predstavuje jednoduchý spôsob, ako pomôcť vášmu podniku pochopiť, prioritizovať a zamerať sa na jasnú víziu a plán, s pomocou ktorého budete lepšie dosiahovať vaše ciele.

Počas spoločného workshopu si definujeme o čom vaša značka je, na akých hodnotách stojí, či akú vízia ju ženie vpred.

Výsledkom je dokument, ktorý je presným zosobnením všetkého, čo vaša značka predstavuje.

2. Logo

Logo je symbol, ktorý pomáha zákazníkom identifikovať a zapamätať si Váš podnik.

Pri tvorbe loga vychádzame z definovaného brand CORE a počas tejto fázy pre vás pripravíme niekoľko návrhov, spomedzi ktorých si vyberiete svojho víťaza.

Vytvoríme pre vás logo, na ktoré budete hrdí.

3. Vizuálna identita

Vizuálna identita sú farby, logo, písmo, fotky alebo ilustrácie a iné vizuálne elementy, ktoré tvoria vašu značku.

Pri jej tvorbe zladíme tieto prvky tak, aby presne vystihovali nehmatateľné atribúty (hodnoty a emócie), ktoré chcete, aby si zákazníci so značkou spájali.

Výsledkom bude zjednotená značka na všetkých touchpointoch.

4. Dizajn manuál

Pri budovaní značky je dôležitá dlhodobá konzistentnosť.

Tú vám pomôžeme zabezpečiť s pomocou dizajn manuálu, ktorý akýmsi návodom definujúcim pravidlá používania jednotlivých prvkov značky.

Manuál je poslednou bodkou za celým procesom, vytvárame ho po ukončení všetkých predchádzajúcich krokov.

5. Grafický dizajn

Brandingom naša práca ale nekončí.

S radosťou pre vás vytvoríme akékoľvek grafické vizuály, od vizitiek, cez reklamné predmety, až po vonkajšiu reklamu či publikácie.

Povedze nám čo potrebujete a my sa pustíme do práce.

Proces foto a video produkcie

1. Predprodukcia

Predprodukcia je proces prípravy pred fotením a natáčaním.

Ako sa hovorí, produkcia je len taká dobrá, ako jej predpríprava. Preto absolvujeme spoločné stretnutie a brainstorming, kde sa porozprávame o námete, vašich cieľoch a predstavách.

Spíšeme si takzvaný story board, prípadne scénar.

Definujeme, aké technické vybavenie potrebujeme a vyberieme lokalitu tvorby.

2. Produkcia

Produkcia je samotný proces realizácie.

Prídeme na miesto, nastavíme techniku a pustíme sa do práce. Zachytíme množstvo materiálu, aby sme mali z čoho vyberať.

Častokrát počas procesu fotenia prichádzame s ďalšími nápadmi, ktoré finálny produkt ešte vylepšia.

3. Postprodukcia

Postprodukcia je neviditeľná práca v pozadí s veľmi viditeľným výsledkom.

Sú to kroky zálohovania dát, strih, korekcie farieb, vizuálne efekty, mix zvuku a podobne.

Na jej konci sú materiály, ktoré vám pomôžu zaujať, presvedčiť a predať.

4. Distribúcia

Sme v cieli – materiály sú spracované, detaily sú dotiahnuté a všeto je pripravené uzrieť svetlo sveta.

Proces tvorby webových stránok

1. Úvodná analýza

Analýza nám slúži pre zmapovanie aktuálnej situácie, pretože len vďaka správnej diagnostike dokážeme vymyslieť správne riešenie.

Absolvujeme spoločné stretnutie, kde zistíme súčasný stav a porozprávame sa o tom, čo chceme dosiahnuť. Spoznáme vaše podnikanie, pochopíme správanie vášho zákazníka a nastavíme si spoločné ciele.

Výstupom sú podklady, z ktorých budeme vychádzať pri návrhoch.

2. Štruktúra a wireframe

Wireframe je hrubá štruktúra, ktorej účelom je definovať textový a grafický obsah webu, čiže umiestnenie funkčných prvkov a navigácie.

Tvorba štruktúry vychádza z analýzy a obsahu, ktorý na webe chcete mať. Načrtneme hrubé rozmiestnenie textov, nadpisov, tlačidiel a iných častí a obsah prispôsobíme potrebám koncového užívateľa – Vášho zákazníka.

Výsledkom bude základná kostra, ktorú môže grafik pretaviť do vizuálnej podoby.

3. Webový dizajn

Dizajn webu je o grafickom spracovaní návrhu a je medzikrokom pred technickou realizáciou.

Grafik v tejto fáze v súlade s firemnou identitou zadefinuje farby, tvary tlačidiel, veľkosti texov a presnejšie umiestnenie jednotlivých prvkov.

Návrh Vám umožní vidieť, ako bude web vyzerať ešte predtým, ako ho naprogramujeme.

4. Tvorba web stránky

Na rad prichádza technická realizácia. Programovanie je práca na pozadí rozhrania, ktorej dĺžka sa odvíja v závislosti od náročnosti webu.

V tejto fáze web prepájame s účtovnictvom, formulármi, filtrami, špeciálnymi menu a inými funkcionalitami, ktoré vieme prispôsobiť podľa vašich potrieb.

Výsledkom je funkčný web pripravený na testovanie.

5. Testovanie a spustenie

Pred ostrým spustením webu je potrebné ho otestovať.

Počas prvých dní prevádzky doladíme detaily, funkčnosť a nastavíme webovú analytiku. Práve vďaka nej je možné aktivity užívateľov na webe sledovať, analyzovať a následne rozhranie optimalizovať.

Keďže sa správanie užívateľov v čase mení, vždy je čo dolaďovať. Aj preto je tvorba webu nikdy nekončiaci proces.

Proces správy sociálnych sietí

1. Úvodná analýza

Vďaka analýze zistíme súčasný stav Vašich sociálnych sietí, prípadne pre Vás vytvoríme účty na tých platformách, ktoré budú v súlade s povahou Vášho biznisu a správaním zákazníka.

Aby sme mohli stratégiu dobre nastaviť, potrebujeme spoznať Váš podnik, zákazníka a získať relevanté dáta.

Z týchto informácií budeme vychádzať pri nastavovaní cieľov.

2. Definovanie cieľov

Pre úspešnú exekúciu akejkoľvek stratégie je dôležité správne nastavenie cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI).

Cieľom komunikácie na sociálnych sieťach je budovanie povedomia, predaj, alebo vzdelávanie. Povieme si, čo je tým naším, stanovíme si priority a KPIs.

Výsledkom je prehľad želaného budúceho stavu, pre ktorý budeme pripravovať samotný obsah.

3. Tvorba stratégie

Komunikačná stratégia definuje obsah a frekvenciu príspevkov na sociálnych sieťach.

Rovnako, ako pri všeobecnej marketingovej stratégii, aj tu začíname personami a osobnosťou vašej značky. Následne si na spoločnom workshope prejdeme návrh, vysvetlíme si jej jednotlivé súčasti a otvoríme diskusiu.

Výstupom je presný časový a obsahový plán komunikácie.

4. Príprava obsahu

Tvorba obsahu je o produkcii konkrétnych príspevkov, textov a vizuálov.

V tomto kroku na základe plánu vyrobíme jednotlivé formáty podľa špecifikácii platforiem a po Vašom schválení ich pripravíme na publikovanie.

Takto pripravené vizuály už len počkajú na svoj čas zažiariť.

5. Realizácia a optimalizácia

Spúšťame komunikáciu a sledujeme napĺňanie KPIs.

Zdieľame s Vami čiastkové výsledky a komunikáciu priebežne optimalizujeme.

Po skončení plánovaných príspevkov si spoločne prejdeme vyhodnotenie a zhrnieme si kľúčové zistenia, ktoré nám pomôžu pri nastavovaní ďalšej komunikačnej vlny.