Prosím čakajte
Načítaných
Pronea Hackathon
2022

O tomto projekte

Cieľom Pronea Hackathon 2022 bolo priniesť svetové podujatie do regiónu Hornej Nitry, ktorého budúcnosť spočíva v inováciách a technológiách rešpektujúcich etický kódex. Hackathon predstavuje podujatie, pri ktorom tímy zložené z programátorov, grafikov či webdizajnérov intenzívne pracujú v určenom časovom horizonte na zadaných projektoch, ktoré sú následne prezentované pred odbornou porotou.

Klient

Pronea, a.s.

Aktivity

Branding, web, foto a video, sociálne siete

Návrhy dizajnu pre expertov a porotu

Vstupenky na diskusie

Sociálne siete

Partneri Hackathonu

Orientácia na podujatí

Priebeh podujatia

Vďaka Pronea Hackathonu si mohli zmerať sily medzi sebou študenti aj odborníci z praxe pri vyvíjaní rôznych aplikácií. Hoci mohol vyhrať len jeden tím, veríme, že si všetci zúčastnení odniesli domov cenné skúsenosti. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Back to the Future
Konferencia pre budúcnosť.