Prosím čakajte
Načítaných
Back to the Future
Konferencia pre budúcnosť.

O tomto projekte

Prečo práve tento názov?

Názov znamená, že hoci je konferencia zameraná na budúcnosť a hľadá, čo je pre ňu kľúčové a najdôležitejšie, učí sa z minulosti, v ktorej odhaľuje vzorce správania sa a nadčasové princípy, ktoré platia od minulosti až po súčasnosť.

Klient

Pronea, a.s.

Aktivity

Branding, web, foto a video, sociálne siete

Aké boli ciele konferencie?

Vytvoriť potrebu prepájania svetov podnikania a vzdelávania
Pronea konferencia nie je jednofarebnou, úzko špecializovanou konferenciou, práve naopak, našou snahou bolo zblížiť a čoraz lepšie prepájať svety podnikania a vzdelávania.
Zacieliť na región a ukázať, čo môže dokázať jednotlivec
Našou snahou bolo zacieliť (nielen) na región Hornej Nitry a ukázať, čo môže urobiť jednotlivec vo vlastnej réžii pre rozvoj svojho regiónu a zároveň, ako sa dokáže zapojiť do väčšieho celku regionálneho rozvoja.
Naštartovať platformu zmysluplného dialógu
Konferencia nebola jednorázovou udalosťou, ale štartérom dlhodobej komunikačnej platformy, ktorá má za cieľ prinášať neustále viac a viac zmysluplnného dialógu.

Bannery na webe

Pronea merch na konferencii

Realizácia konferencie

Konferencia Back to the Future priniesla osvieženie a ducha inovatívnosti na Hornú Nitru. Sme veľmi radi, že sme sa mohli podieľať na jej organizovaní a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Hirams
Coffee & Tea