Prosím čakajte
Načítaných
Pronea
Stredná škola budúcnosti

O tomto projekte

Pronea je stredná škola, ktorej víziou kvalitným vzdelávaním a výchovou mladých ľudí transformovať región Hornej Nitry na miesto, kde sa oplatí pracovať a žiť. Vzniká s vierou, že jej koncept Pronea bude mať pozitívny vplyv aj ďaleko za hranice tohto regiónu.
Základné piliere výchovno-vzdelávacieho procesu Pronea sa vo veľkej miere stotožňujú s tzv. Baťovou výchovno-vzdelávacou koncepciou. Škola mala byť podľa Baťu nielen prípravou na život, ale aj život sám. Ide o tzv. pragmatickú pedagogiku, ktorá okrem iného zdôrazňuje tvorivosť a iniciatívu študenta. Nemenej dôležitý je aj morálny kódex, ktorý firma Baťa presadzovala.

Klient

Pronea, a.s.

Aktivity

Branding, web, foto a video, sociálne siete

Príprava vizuálnej identity

Kľúčové slová, ktoré boli nápomocné pri redizajne loga krásne nasmerovali tvorbu Stylescapes – moodboardov vytvorených z obrázkov a prvkov zozbieraných na internete, ktoré pomáhajú vizualizovať budúci „touch & feel“ značky. Pre túto fázu zatiaľ ešte nevznikali žiadne prvky namieru. 
Na základe spoločných rozhovorov o tom, ako má značka vyzerať, pôsobiť, komunikovať a vzbudzovať emócie, o tom, kto sú cieľoví zákazníci a skupiny, ktoré chceme osloviť. Následne som vyčlenila kľúčové slová, ktoré ďalej smerovali kreatívny proces: kreatívny, profesionálny, adaptabilný, inovatívny, hrdý, svieži, entuziastický, kvalitný, priateľský, otvorený, ľudský a efektívny.

Pôvodné logo je zložené z čiar, ktoré majú rovnakú hrúbku ako medzera medzi nimi. Tvoria tak trojitú, zatočenú čiaru, ktorá odkazuje na pôvodné piliere Pronea – Academy, Campus a Hub. 

Cieľom nebolo logo úplne zmeniť, ale vyjadriť rast, ktorým si Pronea prešla a viac ho otvoriť svetu. Preto zosobňuje spojenie viacerých významov:

SRDCE ODTLAČOK SIGNÁL RAST

Pronea stojí na piatich pilieroch

Projekt Pronea napĺňa svoju misiu a víziu prostredníctvom piatich pilierov, ktoré sa navzájom prepájajú a spolupracujú. Rozvoj osobnosti a dobrého charakteru študenta je pritom jedným z hlavných cieľov projektu.
ACADEMY – CAMPUS – HUB – SMART SPORT – SMART MUSIC

Aplikácia na merch

Vizitky a zamestnanecké karty

Špeciálny projekt si vyžaduje špeciálne vizitky. Chceli sme, aby na prvý pohľad zaujali a so svojím prostredím interagovali. Preto boli vytvorené tri návrhy:
S presvitom
 – naoko biele vizitky obsahujúce iba kontaktné údaje, no nič nie je ďalej od pravdy. Po presvietení svetlom sa v strede objaví logo Pronea – symbolizuje každého mladého človeka, ktorý prichádza na školu ako nepopísaný listo papiera a do ktorého Pronea vtlačí svoj odtlačok. Na to, aby sa v študentovi odhalil jeho skrytý potenciál je potrebné ukázať mu smer.
Priehľadné 
– vizitky z recyklovaného plastu, určené primárne pre vedúcich jednotlivých pilierov (Academy, Campus, Hub, Smart Sport, Smart Music). Každá vizitka má na sebe predtlačené konaktné údaje a obrys loga, pričom farebná výplň je vždy len v tej časti, ktorá zodpovedá konkrétnemu pilieru. Keď sa vizitky naukladajú na seba, vytvoria plnefarebné logo Pronea – symbolizujúc to, ako je každý z pilierov súčasťou strednej školy, rovnako, ako sú všetky vlastnosti, ktoré piliere rozvíjajú, súčasťou charakteru človeka. 
Teplocitlivé 
– unikátne vizitky reagujúce na teplo ľudskej ruky. Sprvoti sa vizitka javí ako čisto čierna, avšak pod vplyvom tepla sa odhalí ukryté farebné logo. Symbolizuje odtlačok, ktorý každá naša aktivita alebo počin zanechá v našom okolí.

Zamestnanecké karty boli navrhnuté v troch úrovniach: 
1/ Core tím a učitelia na trvalý pracovný úväzok – karta s fotkou a plnefarebným pozadím. Farba pozadia sa mení podľa príslušnosti ku konkrétnemu pilieru, v prípade Core Tímu Pronea sa používajú iniciálky
2/ Doktorandi a zamestnanci pracujúci na čiastočný pracovný úväzok – šedé pozadie s farebným logom a fotkou – farba loga sa mení v závislosti od piliera alebo Core tímu
3/ Návštevy – šedé pozadie s farebným logom, bez fotky.

Pronea je projektom, ktorý spája do synergie rôzne aspekty života a my sme vďační, že môžeme stáť pri jeho rozvoji.

Pronea Hackathon
2022